Tag Archives: dấu doanh nghiệp

Làm con dấu doanh nghiệp cần những thủ tục gì?

Làm con dấu doanh nghiệp cần những thủ tục gì?

Con dấu doanh nghiệp được coi như tài sản vô cùng quý giá của bất kỳ doanh nghiệp nào. Được dùng để đóng dấu trong các văn bản, hợp đồng, thông báo, quyết định của công ty. Nhiều khách hàng khi muốn làm con dấu doanh nghiệp nhưng không biết các thủ tục, giấy tờ […]